Áherslur í námi og kennslu

Nám og kennsla

Teymiskennsla

Hraunvallaskóli starfar eftir hugmyndafræði opna skólans og er byggingin hönnuð með það í huga. Kennslan er miðuð við að mæta ólíkum þörfum einstaklinga sem setja sér eigin námsmarkmið, læra að skipuleggja nám sitt sjálfir og meta árangur sinn.

Í kennsluskipulagi er lögð áhersla á skipulag sem byggir á hópavinnu, þemanámi, einstaklingsvinnu, þrautalausnum, gagnrýnni hugsun og færni nemenda til að afla sér þekkingar og nýta sér nýjustu upplýsinga- og samskiptatækni í því skyni. Kennarar vinna saman í teymum í kennslustundum og við skipulagningu og undirbúning kennslunnar. Nemendur í sama árgangi eru saman í skólastofu í umsjónarhópum með sameiginlega umsjónarkennara og heimasvæði. 

Kennsluskipulag á yngsta og miðstigi

Í 1.–7. bekk er áhersla lögð á sameiginlega umsjón og ábyrgð á nemendahópum. Umsjónarkennarar eru tveir eða þrír. Með teymisvinnu og kennaraþrennu eða paraumsjón er álag á kennara jafnað og aukinn sveigjanleiki í skipulagningu. Þetta fyrirkomulag gefur nemendum einnig möguleika á að kynnast fleiri félögum og eflir samvinnu nemenda í árgangi.

Kennsluskipulag á unglingastigi

Skólaárið 2022–2023 hófst þróunarverkefni um breytt kennsluskipulag á unglingastigi. Markmið þess er að:

  • Að skipuleggja skólastarf á unglingastigi í anda opins skólastarfs.
  • Að stuðla að samþættingu námsgreina og samvinnu kennara.
  • Að efla samvinnu kennara og nemenda.
  • Að efla samvinnu og sjálfstæði nemenda.

Lagt er upp með kennslu innan árgangs þar sem faggreinakennsla, samþættingarverkefni og vinnustundir eru í öndvegi. Kennarar vinna náið saman við undirbúning og framkvæmd kennslunnar. Bókleg kennsla á unglingastigi skiptist í faggreinakennslu (samkvæmt viðmiðunarstundaskrá), Hraunflæði og vinnustundir. 

Hraunflæði er samþættingarlotur sem eru allt skólaárið. Lagt er upp með að samþætta út frá íslensku, náttúrufræði, samfélagsfræði og lífsleikni. Áhersla er á upplýsingatækni og skapandi vinnubrögð. Hraunflæði er kennt allt skólaárið en hvert Hraunflæði getur tekið 1 til 5 vikur. Kennarar vinna sameiginlega að undirbúningi og þróun Hraunflæða í samvinnu við deildarstjóra. Vinnustundir eru tímar þar sem nemendur geta unnið sjálfstætt eftir áætlun undir stjórn kennara. Árgangur er saman á svæði á sama tíma og faggreinakennarar eða umsjónarkennarar eru til staðar og leiðbeina.